J&J Cosmetic

najděte si svůj salon

kraj:

obec:

název:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

17. prosince 2018, 16.02 - Obchodní podmínky jsou platné od 17.12.2018 do vydání nových obchodních podmínek.

Základní údaje :

 

provozovatel obchodu:

J&T Consult Direction a.s.

Jaurisova 515/4,
14000  Praha 4, Michle

IČ: 28996321   

 

sídlo společnosti:

J&T Consult Direction a.s.

Jaurisova 515/4,
14000  Praha 4, Michle

zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15742

 

dodavatel zboží:

viz provozovatel obchodu

 

bankovní spojení:

účet vedený u FIO banka, a.s.

4848889001/2010

 

telefonní kontakt:

+420 776 070 775

eMail:

 

 

 

 • OBJEDNÁVKA - UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím, kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické, a to takové, které je realizováno odesláním elektronické objednávky, nebo telefonické, když je objednávka učiněna po telefonu. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a jeho přepravu.

Zboží jsou oprávněny objednávat pouze zletilé osoby, tj. osoby, které dovršily věku 18. let.

Společnost J&T Consult Direction a.s. si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakoukoliv přijatou objednávku od zákazníka,  pokud bude v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, či pokud  bude mít společnost J&T Consult Direction a.s. důvodné podezření na jejich obcházení.

 

 

               

 • DOPRAVNÍ PODMÍNKY-DODACÍ PODMÍNKY

 


Odeslání zásilky probíhá v závislosti na stavu zboží na  skladě, obvykle  do tří pracovních dnů od uzavření a potvrzení objednávky.

Cena za doručení je vyčíslena u každé objednávkynejčastěji však - dopravné ČR 110,-Kč, dopravné SK 250,- Kč, dobírka ČR 40,- Kč, dobírka SK 50,- Kč. Mimo zmíněné regiony doprava není možná. Vyjímku tvoří individuelně sjednané podmínky dodání se zástupcem prodávající J&T Consult Direction a.s. IČO 28996321, Jaurisova 515/4, PSČ 14000  Praha 4, Michle.

V případě nedostatečného stavu skladu bude objednatel informován dodavatelem o neúplnosti objednávky.

O doručení zásilek se stará smluvená  přepravní společnost PPL CZ s.r.o.. V případě doručení poškozené zásilky ji lze na místě odmítnout. V případě, že objednatel zjistí poškození až po otevření zásilky, nutno do jednoho dne od doručení reklamovat u dodavatele, který zajistí reklamaci zásilky s přepravcem. V obou případech bude, v případě dodržení těchto podmínek, zásilka objednateli nahrazena novou dodávkou bez zbytečného odkladu.

Cena za doručení je dle platného ceníku (dopravné a balné), při objednání nad 5.000,- Kč bez DPH je doručení zdarma.

 

 

 

               

 • CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Ceny jsou platné dle aktuálního  ceníku provozovatele uvedené na stránkách v době objednání. Platba probíhá na dobírku při převzetí zboží od dopravce.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti J&T Consult Direction a.s. IČO 28996321, Jaurisova 515/4, PSČ 14000  Praha 4, Michle.

Platba na místě probíhá pouze v Kč.

 

 

               

 • REKLAMACE A VRÁCENÍ VÝROBKŮ - STORNO OBJEDNÁVKY

 

Výrobky obdržené na základě objednávek mohou být vráceny bez udání důvodu  do 14 dnů od převzetí zásilky dle občanského zákoníku č.40/1964 Sb. a to pod podmínkou dodržení správného skladování výrobků-neboť se jedná o kosmetické výrobky s jistou náročností na skladování. O tomto svém rozhodnutí musí zákazník informovat prodávajícího na . Reklamace výrobků a přístrojů se řídí právními předpisy v platném znění k datu vydání těchto všeobecných obchodních podmínek. Vracené nebo reklamované výrobky mohou být zasílány na zasilatelskou adresu společnosti J&T Consult Direction a.s. IČO 28996321, kterou kupující obdrží na základě informace o úmyslu vrácení, nebo reklamovaní zakoupeného zboží na zhora uvedenou emailovou adresu a to na vlastní náklady kupujícího. V dané emailové komunikaci musí být kupijícím uvedena poštovní adresa, telefonní číslo, případně číslo bankovního účtu pro vypořádání závazků z odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácený výrobek musí být zaslán uzavřený, nepoškozený v originálním obalu s původním dokladem o prodeji-fakturou, nebo její kopii, na jejímž základě bude vystaven dobropis.  

V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek spolu s dokladem o prodeji a popisem vady.

Výrobky nelze zasílat zpět na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou převzaty. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou zákazníkům vráceny bez zbytečné prodlevy na sdělený bankovní účet nebo složenkou na adresu zákazníka, nejpozději však do 14-ti dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, tedy doručením zboží prodávajícímu dle ujednaného způsobu prostřednictvím zhora uvedené emailové adresy.

Posouzení oprávněnosti reklamace zůstává na společnosti J&T Consult Direction a.s.,IČO 28996321 v zákonné lhůtě. V případě, že zákazník hodlá uplatnit reklamaci na neúplnost dodávky, nebo poškozené zboží transportem, musí tak učinit do 24 hodin od převzetí zásilky dle charakteru reklamace u dopravce, nebo dodavatele.

Storno objednávky:

 •  
  • ze strany kupujícího:
   Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
  • ze strany prodávajícího:
   Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána složenkou na adresu bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

 

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ = GDPR 

 

Odesláním objednávky souhlasí zákazník s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání souhlasu zpracovávány společností J&T Consult Direction a.s. IČO 28996321, Jaurisova 515/4, PSČ 14000  Praha 4, Michle, jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a použity za účelem dodání nabízení výrobků a služeb a zaslání informací o akcích společnosti J&T Consult Direction a.s.. Odesláním objednávky souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení společností J&T Consult Direction a.s. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností v platném znění. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na  nebo zasláním na adresu J&T Consult Direction a.s. IČO 28996321, Jaurisova 515/4, PSČ 14000  Praha 4, Michle

Poskytnuté osobní údaje mohou být předány třetím osobám pouze pro účely expedice/dodání zásilek prostřednictvím zasílatelské firmy nebo obchodnímu zástupci společnost J&T Consult Direction a.s. za účelem další obchodní nabídky zákazníkovi.

Společnost J&T Consult Direction a.s. IČO 28996321, Jaurisova 515/4, PSČ 14000  Praha 4 Michle jako provozovatel internetového obchodu www.jjcosmetic.cz je registrovaným správcem osobních údajů ( číslo registrace u ÚOOÚ je 00056995 ) a garantuje bezpečnost všech poskytnutých dat ze strany kupujících.

 

 

               

 • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky a všechny  materiály, ochranné známky, kresby, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím (nebo na území ČR ve správě)  společnosti J&T Consult Direction a.s.. Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno a zneužití se bude řídit právními předpisy a zákony platnými na území České Republiky.

 

               

               

 • ODPOVĚDNOST

 

Nabízené výrobky odpovídají příslušným evropským právním předpisům, jak je řečeno v prohlášení k výrobkům-viz  prohlášení o výrobcích. Na všech výrobcích je uvedena minimální trvanlivost a zacházení s výrobky od jejich otevření.

Vyjímku tvoří sortiment nabízený ve výprodeji, kdy na toto zboží je zkrácená záruka do okamžiku otevření. Je-li toto zboží dodáno s jevnou vadou (zápach, povrchová vizuelní vada) bude na náklady dodavatele vyměněno, nebo vrácena kupní cena bez náhrady poštovného.

Společnost J&T Consult Direction a.s. nenese žádnou odpovědnost za porušení smlouvy spočívající v prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není na skladě či je nepoužitelné a z důvodu zásahu vyšší moci a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody zákazníkům.  

Společnost J&T Consult Direction a.s. dále nenese žádnou odpovědnost za:

  • jakékoliv nepřesnosti, nesprávnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na příslušných webových stránkách;
  • jakékoliv škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na webové stránky, které povede ke změnám informací, které jsou zde k dispozici;
  • případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené, bez ohledu na příčiny, původ, povahu a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na webové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití webových stránek včetně informací v nich uvedených.

Společnost J&T Consult Direction a.s.si dále vyhrazuje právo na změny a úpravy informací a cen uvedených na těchto webových stránkách bez udání důvodu. V případě úprav je platná vždy cena v čase a okamžiku potvrzení objednávky. 

 

 

               

 • ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností J&T Consult Direction a.s. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě odeslané objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost J&T Consult Direction a.s. vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na těchto internetových stránkách.Obrázky mají pouze informativní charakter. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.  Uvedené termíny dodání jsou pouze informativní a nejsou garantované. Platnost všech akčních nabídek  je vždy jen do vyprodání zásob.

 

Tématické zařazení:

 » Obchodní podmínky  

 

 

 

 

PRO TUTO SEKCI NEMÁTE DOSTATEČNOU ÚROVEŇ OPRÁVNĚNÍ.

PŘIHLAŠTE SE PROSÍM!!!

 

přihlášení

login:
heslo: